Portfolio

Contractmanager Enexis a.i.

De focus van de rol lag op het contract voor het totale afvalmanagement binnen Enexis. Hierbij gaat het om 30.000 ton niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval op jaarbasis.

Onze interimmer verzorgde in deze rol:

  • De externe aansturing op tactisch/strategisch niveau van de toeleverancier op basis van de SLA
  • De vertaling van organisatiedoelstellingen richting de leverancier
  • Het opstellen van de strategie in samenspraak met multifunctionele teams.

Project beheer milieustraten

Daarnaast was onze medewerker betrokken bij een project waarin het beheer over de tien interne milieustraten overging naar een ander bedrijfsonderdeel. In dit project realiseerde hij de randvoorwaarden om overdracht van het beheer mogelijk te maken:

  • Het opstellen van een SLA tussen betrokken afdelingen
  • Het ontwikkelen van een opleiding voor beheerders van milieustraten
  • Het opstellen van een nieuw privacyprotocol voor de milieustraten
  • De ontwikkeling van de benodigde hulpmiddelen, waaronder toolboxen en communicatiemiddelen

Ook hulp nodig bij het (tijdelijk) invullen van een functie?

Wij leveren professionals op het gebied van interim-management, projectmanagement, advies en onderzoek.

Neem contact op, we helpen je graag.