Portfolio

Een bijzondere verhuizing in een politiek complexe organisatie

Argility (Ucility) werd gevraagd om een projectmanager die een verhuizing in een politiek zeer complexe organisatie tot een goed einde kon brengen. Om alles goed voor te bereiden had onze projectmanager Maurits Buitelaar regelmatig contact met de verhuiscoördinatoren van alle afdelingen binnen de organisatie.

In gezamenlijk overleg maakten zij afspraken over het gebruik en de inrichting van de nieuw te betrekken ruimtes en het verhuisklaar maken van de betreffende afdeling. Daarnaast werkte onze projectmanager uiteraard nauw samen met het verhuisbedrijf om de verhuizing daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

De breinaald

Naast het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van deze grote projectverhuizing, was het ook de taak van onze projectmanager om de ‘breinaald’ te zijn tussen verschillende deelprojecten die direct verbonden waren met de verbouwing en ingebruikname van de nieuwe huisvesting. Onze projectmanager bewaakte hierbij de integrale voortgang van de deelprojecten en was alert op eventuele afhankelijkheden hiertussen.

Ook een verhuisvraagstuk?

Onze professionals nemen je werk uit handen en regelen precies dat wat er moet gebeuren.

Neem contact op, we helpen je graag.