Privacy statement

Privacyreglement Argility

Argility vindt het van essentieel belang dat gegevens van klanten, medewerkers en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt. Wij respecteren ieders privacy en dragen ervoor zorg dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Voor onze diensten, e-mail en website gebruiken wij een privacyreglement. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Argility, gevestigd aan de Costerweg 1M, 6702 AA Wageningen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Arnhem, onder nummer 86835246.

Verwerkingsdoelen

Wij willen graag dat u op de hoogte bent van de wijze waarop wij gegevens over u kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. Wij verzamelen gegevens wanneer u ons e-mailt, onze website bezoekt, communicatie van ons ontvangt, opent of beantwoordt en via social media met ons communiceert.

Argility verwerkt persoonsgegevens voor onder andere onderstaande bedrijfsdoelen. Uitgangspunt hierbij is dat Argility niet meer persoonsgegevens van u zal verwerken dan noodzakelijk.

  • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
  • bedrijfscontinuiteit, efficiëntie en groei;
  • goed werkgeverschap;
  • het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
  • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
  • om u te informeren over onze diensten en de ontwikkelingen binnen Argility;
  • het verbeteren van onze website en dienstverlening;
  • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Bewaartermijn

Argility bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Argility neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Personen die namens Argility toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Argility verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Over cookies

Argility maakt op de website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer (of een ander apparaat met toegang tot het internet) geplaatst worden, als u een website bezoekt. Argility streeft ernaar om u volledig en transparant te informeren over het gebruik van cookies. Wij gebruiken deze cookies voor diverse doeleinden, waaronder het vergemakkelijken van uw bezoek aan onze website, het vaststellen van het aantal bezoekers op welke momenten en het analyseren van site-onderdelen die u bezocht heeft. De cookies die op de computer geplaatst worden, stellen ons niet in staat om enige informatie te achterhalen van uw harde schijf of bijvoorbeeld om virussen door te geven. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser en apparaat. De cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de Argility website. Voor zover vereist op grond van toepasselijk recht, stelt u uw cookies voorkeuren in door het aanpassen van uw browser-instellingen. Iedere browser is verschillend; via de ‘help’ functie kunt u bekijken hoe u uw browser-instellingen kunt aanpassen. Als u kiest voor het uitschakelen van essentiële, functionele en prestatie cookies heeft dit invloed op de werking van de Argility website. Als u links gebruikt naar andere websites die wij aanleveren, dan adviseren wij u dat u zich op de hoogte stelt van het privacy- en cookiebeleid van deze websites.

Wijzigingen

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de actuele versie op de website van Argility regelmatig te controleren. Als wij wijzigen aanbrengen in dit reglement, zullen wij de ingangsdatum aan de bovenkant van deze pagina bijwerken.

Rechten

Op grond van de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten. Onder andere; inzagerecht, correctie- en verwijderingsrecht, recht van bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid, intrekken van toestemming. Wilt u een beroep doen op één deze wettelijke rechten, neem dan contact met ons op.

Vragen

Het staat u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Argility. Heeft u vragen over ons privacyreglement, dan begroeten wij u graag aan de telefoon of zien wij uw vraag via mail tegemoet.

Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Argility, gevestigd aan de Costerweg 1M, 6702 AA Wageningen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 86835246.

Neem contact op, we helpen je graag.